t="44">
 

Kalisz

Kalisz jest miastem położonym w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego nad rzeką Prosna. Mieszka w nim około 110 tys. osób. Podobieństwo średniowiecznej nazwy Kalisza do antycznej Kalisii/Calisii, wzmiankowanej w II wieku n.e. przez Ptolemeusza z Aleksandrii, jest jednym z powodów utożsamiania przez niektórych historyków jako polskie miasto o najstarszej metryce pisanej. Osada kasztelańska wraz z grodem istniała tutaj od IX wieku. Największa świetność osady przypada jednak na XII wiek, gdy rządził z niego Mieszko III Stary. Gród odegrał bardzo ważną rolę w tworzeniu państwowości polskiej. Położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych sprzyjało rozwojowi rzemiosła i handlu. Już wtedy był to ośrodek władzy i administracji świeckiej oraz kościelnej. Był jednym z najważniejszych obiektów w południowo– wschodniej Wielkopolsce. W czasie rozbicia dzielnicowego, czyli w XIII wieku, miasto było stolicą osobnego księstwa. W czasach nowożytnych siedziba wojewody, ośrodek sukiennictwa i stolarstwa, potem, w XIX wieku, przemysłu przędzalniczego.
W dniach pomiędzy 7 a 22 sierpnia 1914 roku w czasie I wojny światowej miasto zostało prawie całkowicie zniszczone ostrzałem artyleryjskim i poprzez podpalenia przez wojska niemieckie pod dowództwem majora Hermanna Preuskera. Więcej informacji o Kaliszu na stronie www.galeriawielkopolska.info

---

Kalisz is situated on the Prosna river in the southeastern part of the Greater Poland Voivodeship, the city forms a conurbation with the nearby town of Ostrów Wielkopolski. Sometimes Kalisz is called "the oldest town of Poland" because the mention by Ptolemy of a town called Calisia that was situated on the Amber Trail. Although it is still not certain whether the exact spot where the city centre is located nowadays was inhabitated in 2nd century, there are many artifacts of the Roman times in the area, pointing to the fact that it must have been one of the stops of the Roman caravans heading for the Baltic Sea. Modern Kalisz was most probably founded in 9th century as a castellany and a minor fort. In 1792 the town was struck by a fire that destroyed much of its centre. The following year, following the II partition of Poland, the town was annexed by Kingdom of Prussia. After the outbreak of the Great War, the proximity of the border proved disastrous for the city, as it was one of the first destroyed towns of that war. After a series of border clashes, the German army bombed the city with artillery. During the heavy fights that lasted from August 7 to August 22, 1914, the town was destroyed almost completely.


Kalisz, ratusz z lat 1920-24 zbudowany wg. projektu S. Pajzderskiego.
Kalisz, Town Hall built in 1920-24 by S. Pajzderski.


Kalisz, ratusz z lat 1920-24 zbudowany wg. projektu S. Pajzderskiego.
Kalisz, Town Hall built in 1920-24 by S. Pajzderski.


Kalisz, park miejski.
Kalisz, City Park.


Kalisz, Bazylika św. Józefa oraz fragmenty murów miejskich.
Kalisz, the Basilica of St. Jozef and parts of the city walls.


Kalisz, panorama miasta z wieży ratuszowej. Na pierwszym planie klasztor Franciszkanów z XIII wieku.
Kalisz, view from the Town Hall tower. In the foreground the Franciscan monastery from XIII century.


Kalisz, wnętrze klasztoru Franciszkanów z XIII wieku.
Kalisz, Franciscan monastery from XIII century.Kalisz, wnętrze klasztoru Franciszkanów z XIII wieku.
Kalisz, Franciscan monastery from XIII century.


Kalisz, Katedra św. Mikołaja z XIII wieku.
Kalisz, the Cathedral Church of St. Nicholas from XIII century.


Kalisz, Katedra św. Mikołaja z XIII wieku.
Kalisz, the Cathedral Church of St. Nicholas from XIII century.


Kalisz, Katedra św. Mikołaja z XIII wieku.
Kalisz, the Cathedral Church of St. Nicholas from XIII century.


Kalisz, panorama miasta. Na drugim planie dawny klasztor Bernardynów z XVI wieku.
Kalisz, town view. In the background the Bernardine Monastery from XVI century.


Kalisz, dawny klasztor Bernardynów z XVI wieku. Wnętrze z XVIII wieku.
Kalisz, the Bernardine Monastery from XVII century. The interior from XVIII century.


Kalisz, farbyka Calisia.
Kalisz, the Calisia factory.


Kalisz, zrekonstruowany gród z IX-X wieku.
Kalisz, settlement from IX-X century.


Kalisz, kościół św. Wojciecha z 1798 roku.
Kalisz, the St. Adalbert church built in 1798 year.


Kalisz, panorama miasta z wieży ratuszowej. Na pierwszym planie cerkiew z XX wieku..
Kalisz, town view. In the foreground the orthodox church from XX century.


Kalisz, teatr z 1923 roku.
Kalisz, the theater built in 1923 year.

Strona główna| Galeria zdjęć| Linki| Mapa| Kontakt| Lista miejscowości|
kalisz konferencje, kalisz restauracje, kalisz konferencje, kalisz wesela, kalisz szkolenia,
ostrów konferencje, ostrów restauracje, ostrów wesela, ostrów szkolenia.