t="44">
 

Pieniny

Pieniny to pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą część długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych. Od południa Pieniny graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Rozciągają się na długości ok. 30 km na wschód od przełomu Białki. Dwa przełomy Dunajca dzielą Pieniny na 3 części: Pieniny Spiskie, między doliną Białki a przełomem Dunajca pod Niedzicą. Najwyższy szczyt Żar (Branisko) – 879 m n.p.m.;
Pieniny Środkowe (Pieniny Właściwe), często określane po prostu jako Pieniny, od Niedzicy do Przełomu Dunajca między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą (w granicach Polski). Najwyższy szczyt Trzy Korony – 982 m n.p.m.; Małe Pieniny - sięgające do doliny Popradu, najwyższy szczyt Wysoka – 1052 m n.p.m. Duża odporność budujących Pieniny skał wapiennych na erozję spowodowała wypreparowanie ich z fliszowej osłony, dzięki temu powstały efektowne formacje skalne (przykładowo: Trzy Korony, Sokolica, Czertezik). Charakterystyczne jest bogactwo siedlisk - lasów, z których część jest dobrze naświetlona, a do części, w głębokich wąwozach słońce prawie nie zagląda, łąk kośnych, skałek, z których też część jest nasłoneczniona, a część bardzo wilgotna i ciemna. Również podłoże poza wapieniami budują łupki, mułowce, iłowce, lokalnie piaskowce, a w niektórych miejscach skały wulkaniczne wylewne - andezyty i bazalty. Zdecydowało to o przetrwaniu reliktów flory trzeciorzędowej (chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sabiński, dębik ośmiopłatkowy), obecności gatunków i odmian endemicznych (mniszek pieniński, pszonak pieniński), roślin wysokogórskich i kserotermicznych oraz swoistych zespołów muraw naskalnych na południowych zboczach. Z różnorodnością siedlisk związana jest bogata fauna. Uważa się, że w Pieninach występuje połowa znanych w Polsce gatunków zwierząt (13-15 tys. gatunków). Większość stanowią bezkręgowce, wśród nich gatunki owadów nie występujące nigdzie indziej w Polsce. Na terenie Pienin żyje 10 gatunków płazów, w tym: traszki, żaby, ropuchy, kumaki, salamandra plamista oraz gady: jaszczurki: zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, węże: żmija zygzakowata, gniewosz plamisty, zaskroniec zwyczajny. Różnorodność siedlisk i obecność zbiorników wodnych decydują również o dużej liczbie gatunków ptaków drapieżnych, wodnych, leśnych, polnych, sów itp.
Pieniny, zwłaszcza ich środkowa część, są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Decydują o tym walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze tych gór, dobra dostępność komunikacyjna oraz dobrze zorganizowana baza noclegowa i infrastruktura turystyczna.

---

Pieniny National Park is a protected reserve of land in Lesser Poland, Poland, in the heart of Pieniny Mountains. Pieniny National Park is one of the smallest Polish National Parks in the Southernmost part of the country, by the border with Slovakia. The Pieniny mountain range is divided into three parts - Pieniny Spiskie, Małe Pieniny, and Pieniny Właściwe (where the park is located). Park’s area is 23.46 square kilometers, of which 13.11 km2 are forested. One-third (7.5 km2) is strictly protected. The Pieniny mountains are mainly built from limestone and they create picturesque and impressive, almost perpendicular walls which go down towards the Dunajec River. The most famous peak - Trzy Korony (Three Crowns) is 982 meters above sea level high, however Pieniny’s highest peak- Wysoka - is 1050 meters above sea level and is not located on Park’s area. Pieniny National Park is located in the Dunajec river basin, and the river occupies important position among factors that influence Pieniny’s look. Even though the Park is small in size, on its area thrive hundreds of species of plants, including 640 kinds of mushrooms. Sometimes, on the same rock, grow plants with opposite means of survival. Park’s meadows, which are the result of human activity, are some of the richest plant ecosystems of Poland (30 to 40 species of flowers for every square meter).


Pieniny, Trzy Korony.
Pieniny, Three Crowns Peak.


Pieniny, Trzy Korony.
Pieniny, Three Crowns Peak.


Pieniny


Pieniny, Trzy Korony.
Pieniny, Three Crowns Peak.


Pieniny.


Pieniny.


Pieniny


Pieniny, sosna reliktowa na Sokolicy.


Pieniny, widok na przełom Dunajca z Sokolicy.


Pieniny, sosna reliktowa na Sokolicy.


Pieniny.


Pieniny, Wąwóz Homole.
Pieniny, The Homole Ravine.


Pieniny.


Pieniny, Zalew Czorsztyński.


Pieniny, Dunajec.
Pieniny, Dunajec River.


Pieniny, Dunajec.
Pieniny, Dunajec River.


Pieniny, Dunajec.
Pieniny, Dunajec River.


Pieniny, spływ Dunajcem.
Pieniny, Dunajec River.


Pieniny, spływ Dunajcem.
Pieniny, Dunajec River.

Tagi: Pieniny, Małopolskie, Park Narodowy, pasmo górskie, Karpaty, Homole, Dunajec, Trzy Korony.
nocleg, noclegi, hotel, wycieczki, motel, zajazd, spanie

Wszystkie prawa zastrzeżone (c)
Kopiowanie fotografii bez zgody autora zabronione!
Ustawa "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z 2000r. poz. 904).

Strona główna| Galeria zdjęć| Linki| Mapa| Kontakt| Lista miejscowości|