Fotografia Krajoznawcza Polski
Toruń

Miasto położone nad Wisłą, jest jedną z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń położony jest w zalesionej Kotlinie Toruńskiej, po obu stronach rzeki Wisły, otoczony prawie ze wszystkich stron lasami. Tereny w Toruniu i okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły są obniżone (najczęściej do poziomu 33-36 m n.p.m.) i stanowią wąski, długi pas terenu równinnego, położony na linii wschód-zachód, o szerokości ok. 100-500 metrów po obu stronach Wisły i o wysokiej jakości gleby. Zespół staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. W 1997 roku został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obejmuje Stare i Nowe Miasto, z zachowanym prawie bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym. Najcenniejszymi zabytkami tego miasta są: mury miejskie, 3 gotyckie kościoły, Ratusz Staromiejski, ruiny zamku krzyżackiego oraz liczne kamienice. Rynek i Ratusz Staromiejski zostały uznane przez 50-osobowe jury złożone z podróżników, naukowców i dziennikarzy za jedno ze 100 najpiękniejszych miejsc na świecie, i kandydują w plebiscycie National Geographic Polska do grona 30 najpiękniejszych miejsc na globie.

---

Toruń is a city in northern Poland, on the Vistula River, the second largest city of the Kujawy-Pomerania Province. The medieval old town of Toruń is a birthplace of Nicolaus Copernicus. It was inscribed onto the World Heritage List of UNESCO as World Heritage Site in 1997. Toruń has many monuments of architecture beginning from the Middle Ages, including 200 military structures. The city is famous for having preserved almost intact its medieval spatial layout and many Gothic buildings, all built from brick, including monumental churches, the Town Hall and many burgher houses. An important fact is that Toruń, unlike many other historic cities in Poland, avoided significant destruction during World War II. In particular, the Old Town was left intact, so all its important monuments of architecture are original ones- not rebuilt after destruction.

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć fotografie.

Toruń, miasto widziane z góry.Toruń, miasto widziane z góry.

Toruń, miasto widziane z góry.Toruń, miasto widziane z góry.

Toruń, miasto widziane z góry.Toruń, miasto widziane z góry.

Toruń, miasto widziane z góry.Toruń, miasto widziane z góry.

Toruń, miasto widziane z góry.Toruń, miasto widziane z góry.

Rynek Staromiejski został wytyczony pomiędzy rokiem 1252 a 1259. Najważniejszą budowlą wzniesioną na rynku to Ratusz. Powstawał on etapami w ciągu XIII i XIV wieku. Został przebudowany w XVII wieku i odbudowany po zniszczeniach w XVIII wieku. Jest to jeden z najznamienitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie. Obecnie w ratuszu mieści się główny oddział Muzeum Okręgowego. Na parterze skrzydła wschodniego zgromadzono zbiory sztuki gotyckiej i późnogotyckiej, głównie z Torunia i z terenu Śląska (Brzeg, Wrocław). Najcenniejszym zbiorem galerii sztuki gotyckiej są XIV-wieczne witraże pochodzące z kościołów Torunia i Chełmna.

 

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.Toruń, Ratusz i Rynek.

Toruń, Ratusz i Rynek.

Dwór Artusa powstał w latach 1889-1891 według projektu miejskiego radcy budowlanego Rudolpha Schmidta na miejscu poprzedniego budynku z XIV wieku. Styl budynku jest określany jako neorenesans niderlandzki, fasada jest trójkondygnacyjna, licowana cegłą ze znacznym użyciem czerwonego piaskowca.

 

Toruń, Dwór Artusa

Kamienica Pod Gwiazdą wyróżnia się późnobarokową fasadą, ozdobioną na szczycie złotą gwiazdą, od której pochodzi jej nazwa. Swoimi początkami sięga XIII wieku, jednak wielokrotne przebudowy zatarły oryginalny wygląd kamienicy. Pod koniec XVII wieku nowy właściciel nadał budynkowi barokowy wystrój. W latach 1967-69 przeprowadzono w niej prace restauratorsko-konserwatorskie, polegające na przystosowaniu wnętrz do celów muzealnych, znalazła się w niej kolekcja Sztuki Dalekiego Wschodu.

 

Toruń, Kamienica pod GwiazdąToruń, Kamienica pod Gwiazdą

Toruń, Kamienica pod GwiazdąToruń, Kamienica pod Gwiazdą

Toruń, Kamienica pod GwiazdąToruń, Kamienica pod Gwiazdą

Toruń, Kamienica pod Gwiazdą

Toruń, Kamienica pod Gwiazdą

Toruń, Kamienica pod Gwiazdą

Dawna fara toruńskiego Starego Miasta, położona w jego południowej części w nietypowy sposób dla far miejskich, nieco oddalona od rynku. Powstawała od XIV wieku. Kościół jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury gotyku na ziemi chełmińskiej. Ma formę trójnawowej wysokiej na 27,30 m hali z niższym prezbiterium i kaplicami bocznymi.

 

Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.

Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.

Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.

Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.

 

Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.

Toruń, Bazylika Katedralna.Toruń, Bazylika Katedralna.

Toruń, Bazylika Katedralna.


Według późniejszego przekazu franciszkanie przybyli do Torunia w 1239 roku. W 1243 w klasztorze odbył się synod z udziałem legata papieskiego Wilhelma z Modeny, więc zapewne do tego czasu zdążono wznieść już jakieś zabudowania. Jest to murowana z cegły, trójnawowa, asymetryczna hala bez wieży. Prezbiterium jest wydłużone, prostokątne, jego wschodnia elewacja (najlepiej widoczna od strony Rynku i dlatego pełniąca rolę fasady) jest zwieńczona trzema ośmiobocznymi wieżyczkami, z których środkowa jest wyższa od pozostałych. Kościół pofranciszkański w Toruniu ma duże znaczenie dla rozwoju architektury gotyckiej Pomorza. Był pierwszą tak wysoką halą na tym terenie, a motyw skarp wciągniętych do wnętrza zostanie dalej twórczo rozwinięty w architekturze Gdańska. Ważnym elementem wystroju wnętrza są malowidła ścienne. W nawie południowej są to wysokiej klasy malowidła z ok. 1380-90 przedstawiające świętych, Chrystusa Bolesnego i MB Bolesną pod architektonicznymi baldachimami, w których widoczne są wpływy malarstwa czeskiego.

 

Toruń, Kościół Mariacki.

Toruń, Kościół Mariacki.Toruń, Kościół Mariacki.Toruń, Kościół Mariacki.

Toruń, Kościół Mariacki.Toruń, Kościół Mariacki.Toruń, Kościół Mariacki.

Toruń, Kościół Mariacki.

Toruń, widok zza WisłyToruń, widok zza Wisły

Toruń, widok zza WisłyToruń, widok zza Wisły

Toruń, widok zza WisłyToruń, widok zza Wisły

Toruń, widok zza WisłyToruń, widok zza Wisły

Toruń, widok zza Wisły

Zbudowany przez Władysława Jagiełłę w latach 1424 -1428. Podczas wojen szwedzko-polskich zamek został spalony przez Szwedów w 1656 roku. W 1703 roku, podczas oblężenia Torunia przez Szwedów, z zamku ostrzeliwano miasto, dlatego też wojska polskie stacjonujące w mieście ostrzelały zamek, przez co zniszczono jego część mieszkalną od strony rzeki. W XVIII wieku zamek był własnością rodu Dębskich, natomiast po rozbiorach otworzono w nim gorzelnię. Obecnie jest to malownicza ruina.

 

 

Toruń, zamek Dybów.Toruń, zamek Dybów.

Toruń, zamek Dybów.

Toruń, dawny Bank Rzeszy.

Toruń, dawny Bank Rzeszy.

Toruń, teatr.

 

Toruń, Park EtnograficznyToruń, Park Etnograficzny

Toruń, Park EtnograficznyToruń, Park Etnograficzny

Toruń, Park EtnograficznyToruń, Park EtnograficznyToruń, Park Etnograficzny

Toruń, Park Etnograficzny

Toruń, Dwór mieszczański.

Toruń, Dwór mieszczański.


Budowę zaczęto w latach 50. XIII wieku, ukończono w drugiej ćwierci XIV wieku. W roku 1454 zamek został wzięty szturmem przez mieszczan toruńskich, a następnie prawie całkowicie zburzony. W okresie nowożytnym teren zamkowy był wykorzystywany jako bastion oraz wysypisko śmieci. Dopiero w 1966 roku ruiny zamku uporządkowano, odsłaniając zachowane do wysokości ok. 1,5 m mury parteru. Z budynków zamku głównego do dzisiaj zachowała się wieża ustępowa (gdanisko) wraz z prowadzącym do niej gankiem, fosa, dolne partie murów parteru i ośmiobocznej wieży i piwnice.

Mury Starego Miasta zaczęto budować około połowy XIII w., otaczały one je ze wszystkich stron, od zachodu, północy i wschodu podwójnym obwodem, a jedynie od południa (gdzie naturalną obroną była Wisła) pojedynczym. W ich ciągu umieszczono 8 bram i ponad 30 baszt, z których do dzisiaj zachowały się 3 bramy od strony Wisły (Mostowa, Żeglarska i Klasztorna). Do zachowanych baszt należy m.in. Krzywa Wieża, a także Gołębnik, Żuraw, Wartownia, Monstrancja i 3 bezimienne baszty przy ulicy Podmurnej.

 

Toruń, zamek oraz mury  obronne.Toruń, zamek oraz mury  obronne.

Toruń, zamek oraz mury  obronne.Toruń, zamek oraz mury  obronne.

Toruń, zamek oraz mury  obronne.Toruń, zamek oraz mury  obronne.

Toruń, zamek oraz mury  obronne.Toruń, zamek oraz mury  obronne.Toruń, zamek oraz mury  obronne.

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Jest to zespół 2 późnogotyckich kamienic z końca XV w., przebudowanych w XIX w. i rekonstruowanych w latach 1960-1963. Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

 

Toruń, Dom Kopernika.Toruń, Dom Kopernika.

Toruń, Dom Kopernika.Toruń, Dom Kopernika.

Toruń, Dom Kopernika.Toruń, Dom Kopernika.

Toruń, Dom Kopernika.

Źródło: Wikipedia, fot. Aleksader Liebert

Fotografia Krajoznawcza Polski